Ιστολόγια

Δημοσιεύθηκε στις 30-5-2017 στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Terminology Coordination.
http://termcoord.eu/2017/05/le-traducteur-en-tant-quentite-cognitive/

Ce colloque, organisé par l’Université McGill, Montréal (Québec), Canada en collaboration avec l’Université Stendhal Grenoble 3, l’Université de Toulouse 2 et l’Université de Paris IV Sorbonne, aura lieu les 20 et 21 avril 2015.

Informations et Appel à communications (http://www.ltt.auf.org/IMG/pdf/Colloque_2015_FINAL.pdf)

(date limite : 15 janvier 2015)

Paul Celan Fellowship Program of IWM and ERSTE Foundation - Paul Celan Visiting Fellows


Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητών για τη μετάφραση επιστημονικών έργων στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες και τις διαπολιτισμικές σπουδές, από «ανατολικές» σε «δυτικές» ευρωπαϊκές γλώσσες και αντιστρόφως, κατά την ψυχροπολεμική διάκριση. Κατ' αυτή την έννοια, δεν αποκλείεται η Ελληνική.