Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV

Kode: 
C3067
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΜΕ2504Ε
DFLTI-Punkte: 
2.00
ECTS-Punkte: 
3.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Το μάθημα αυτό εστιάζει στη μετάφραση του κειμενικού είδους των διαφημιστικών κειμένων από τον χώρο των ξενοδοχείων και του εμπορίου ως ενός εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν επίσης χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του. Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή εξέταση.

Literatur: 
-