Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV

Kode: 
L6234
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΞΓ0704
DFLTI-Punkte: 
0.00
ECTS-Punkte: 
2.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων μέσου επιπέδου δυσκολίας. Επίσης, αφιερώνεται χρόνος για ακρόαση ηχητικού υλικού ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα αλλά και να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
Ο στόχος της διδασκαλίας στο επίπεδο αυτό έγκειται στην επαφή των φοιτητών με γραμματικά φαινόμενα μέσης δυσκολίας και στην εφαρμογή σε μεταφράσεις των έως εκείνη την στιγμή συνολικά αποκτηθεισών γνώσεων. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων επικοινωνίας.

Literatur: 
Z. Sozer, H. Yilmaz, "Yabanci Dilim Turkce 5", Dilmer, 2015 Z. Sozer, H. Yilmaz, "Yabanci Dilim Turkce 6", Dilmer,