Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II

Kode: 
L6232
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΞΓ0702
DFLTI-Punkte: 
0.00
ECTS-Punkte: 
2.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Διδασκαλία επιπλέον Απλών Χρόνων ρημάτων, ορισμένων Σύνθετων Χρόνων ρημάτων και εισαγωγή σε ιδιαίτερους γλωσσικούς τύπους όπως είναι οι παραγωγικές καταλήξεις. Η εμπέδωση των προηγουμένων στοιχείων γίνεται μέσω της μετάφρασης κειμένων βασικού επιπέδου δυσκολίας.
Στο επίπεδο αυτό επιδιώκεται η περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο. Μετάφραση απλών κειμένων.

Literatur: 
Πασχάλης Ντώνιας, "Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας", Τουρίκης, 2004