Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι

Kode: 
L7227
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΜΕ1401
DFLTI-Punkte: 
0.00
ECTS-Punkte: 
0.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Άσκηση στη μετάφραση κειμένων φιλοσοφικού περιεχομένου από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε κείμενα που αφορούν στον «κριτικό ορθολογισμό» του A. Banfi, στη «νέα κριτική φαινομενολογία» του L. Anceschi και τη «σχολή της Μπολόνιας», στην Αισθητική του L. Nanni, καθώς και στη φιλοσοφική σκέψη του G. Vattimo.

Literatur: 
-