Κοινωνιογλωσσολογία

DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΚΟ0300
DFLTI-Punkte: 
0.00
ECTS-Punkte: 
2.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας εμβαθύνοντας σε ζητήματα όπως το περικείμενο, η γλωσσική ποικιλία σε όλες της τις εκφάνσεις (διάλεκτοι και επίπεδα λόγου), η γλώσσα ως ταυτότητα κοινωνικών ομάδων, οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στη γλώσσα τους, η επαφή γλωσσών, η θνησιγλωσσία και η αναβίωση μιας γλώσσας, οι γλωσσικές πολιτικές και ο ρόλος τους στο μέλλον των γλωσσών κ.ά.

Literatur: 
Αρχάκης, Α. Κονδύλη, Μ.(2011), Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Νήσος. Chambers, J.K. - Trudgill, P. (2011), Διαλεκτολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.