Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας

DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΓΠ0860
DFLTI-Punkte: 
0.00
ECTS-Punkte: 
0.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Παρουσιάζονται μέθοδοι τεκμηρίωσης που εφαρμόζονται στην προσπάθεια δημιουργίας και οργάνωσης μικρών θεματικών κέντρων τεκμηρίωσης για σύγχρονα ζητήματα της Αλβανίας.

Literatur: 
-