Παραδόσεις των μαθημάτων Διερμηνείας στα Γερμανικά Χ/Ε 2018-19

Διάστημα ισχύος: 
23/10/2018 bis 18/01/2019

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της Διερμηνείας στα γερμανικά του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 θα παραδοθούν κατά το εαρινό εξάμηνο.

Μέσω Γραμματειας