Αλλαγή ημέρας και ώρας μαθήματος "Μετάφραση Κειμένων της Ε.Ε."

Διάστημα ισχύος: 
31/10/2018 bis 03/03/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση αλλαγής ημέρας και ώρας του μαθήματος "Μετάφραση Κειμένων της Ε.Ε./Ορολογία Ε.Ε.", με την κα Β. Σωσώνη.