Υλη Εξετάσεων για το μάθημα της Ερμηνείας Φιλοσοφικών Κειμένων. Οδηγίες για τις εξετάσεις στο μάθημα της Ερμηνείας Φιλοσοφικών Κειμένων (ΓΠ2740), του καθ. Γιάννη Λαζαράτου.

Διάστημα ισχύος: 
19/04/2019 bis 31/05/2019

Το διανεμόμενο δωρεάν σύγγραμμα είναι το: Γιάννης Λαζαράτος, Το παράθυρο του Καστοριάδη, Παπαζήσης, 2018.

    Η εξέταση θα συνίσταται στην ερμηνεία ενός σύντομου
    αποσπάσματος φιλοσοφικού κειμένου λίγων γραμμών, από μέρους του
    φοιτητή, είτε από το εν λόγω σύγγραμμα, είτε από άλλο κείμενο που θα σχετίζεται άμεσα με αυτό &
    τον φιλόσοφο Κορνήλιο Καστοριάδη, οπότε και το σύγγραμμα κατά την
    εξέταση θα λειτουργεί επιβοηθητικά-συμβουλευτικά. Οι φοιτητές θα
    εξεταστούν με ανοικτά δηλαδή βιβλία, και θα μπορούν να κάνουν χρήση
    οποιουδήποτε βοηθήματος κρίνουν και επιθυμούν (το βιβλίο, υπολογιστή,
    σημειώσεις κλπ).

    Γιάννης Λαζαράτος
    καθηγητής Φιλοσοφίας Ι.Π.