Εξέταση Διερμηνείας επί πτυχίω και μη (Γαλλικά/Αγγλικά-Ελληνικά)

Διάστημα ισχύος: 
12/06/2019 bis 23/06/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες της διερμηνείας οι οποίοι/ες οι επιθυμούν να εξεταστούν στις κατευθύνσεις γαλλικά-ελληνικά και ελληνικά-γαλλικά καθώς και οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες οι οποίοι δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα

  • Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά Ζ' εξαμήνου και
  • Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά Ζ' εξαμήνου
  • Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά Ε' εξαμήνου και
  • Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά Ε' εξαμήνου

όπως το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpappa@ionio.gr

H Διδάσκουσα

Μ. Παππά

Μέσω Γραμματείας