Εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών Διερμηνείας (Γερμανικά-Ελληνικά)

Διάστημα ισχύος: 
12/06/2019 bis 30/06/2019

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες της διερμηνείας καθώς και οι φοιτητές/τριες τoυ Η εξαμήνου, των κατευθύνσεων Γερμανικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Γερμανικά, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εξεταστούν στα ανωτέρω μαθήματα, παρακαλούνται όπως το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνσn mpappa@ionio.gr

Η Διδάσκουσα

Μέσω Γραμματείας