Εξετάσεις επί πτυχίω και Η εξαμήνου διερμηνείας γερμανικά (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διάστημα ισχύος: 
21/06/2019 bis 30/06/2019

Οι εξετάσεις των επί πτυχίων φοιτητών και των φοιτητών του Η εξαμήνου στις κατευθύνσεις γερμανικά - ελληνικά και ελληνικά γερμανικά θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 24 Ιουνίου και ώρα 15:30)

Μ. ΠΑΠΠΑ

Μέσω Γραμματείας