Δικαιούχοι Σίτισης α/έ 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
08/11/2019 bis 22/05/2020

Επισυνάπτονται οι πίνακες των δικαιούχων σίτισης για το 2019-2020

Από τη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ