Αναβολή μαθημάτων κ.Β.Λέτσιου (11/11/2019)

Διάστημα ισχύος: 
11/11/2019

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται τα σημερινά μαθήματα 11/11 του Επικ. Καθ.κ.Β.Λέτσιου λόγω ασθενείας.Τα μαθήματα αυτά θα αναπληρωθούν και οι φοιτητές θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση γι αυτό.

Ο Διδάσκων

Β.Λέτσιος

Μέσω Γραμματείας