Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής (Ε/Ε 2020)

Διάστημα ισχύος: 
03/01/2020 bis 29/05/2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές πως το σεμινάριο δημιουργικής γραφής θα συνεχιστεί μετά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου, άρα από την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου (πρώτο μάθημα στις 3 Φεβρουαρίου 2020), και μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου την ίδια ημέρα και ώρα (Δευτέρα 18.00-20.00).

Μαρία Πετρίτση

Μέσω Γραμματείας