Συνάντηση ομάδας εργασίας κ.Ο.Ι.Seel (ΤΞΓΜΔ-TermCoord)

Διάστημα ισχύος: 
07/01/2020 bis 19/01/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του κ.Olaf Immanuel Seel. Mέσω Γραμματείας