ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2020 bis 29/02/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ