Τρόπος εξέτασης για τα μαθήματα του κ. Γ. Μιχαλακόπουλου

Διάστημα ισχύος: 
29/05/2020 bis 15/07/2020

Για τα μαθήματα «Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία» και «Τουρκική Γλώσσα IV» ο τρόπος εξέτασης έχει ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Για τα μαθήματα «Τουρκική Γλώσσα Ι και ΙΙ» και «Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας» παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να απευθύνονται στην κυρία Χαιρέτη.

Για τα μαθήματα «Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ» και «Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία» παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να απευθύνονται μέσω mail στον κ. Μιχαλακόπουλο.

Ο Διδάσκων

Γιώργος Μιχαλακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής