Εξέταση μαθημάτων Γ. Λαζαράτου (Ιούνιος 2020)

Διάστημα ισχύος: 
01/06/2020 bis 10/07/2020

Η εξέταση των μαθημάτων του καθ. Γιάννη Λαζαράτου θα διεξαχθεί για όλα τα μαθήματά του με «απαλλακτική εργασία», η οποία θα αποσταλεί ηλεκτρονικώς έως τις 10 Ιουλίου, στη διεύθυνση ioannislazaratos@gmail.com.

Γ.Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας