ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 κ.Χ.Αλατζά

Διάστημα ισχύος: 
20/08/2020 bis 31/08/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την εξεταστική Σεπτεμβρίου της κ.Χ.Αλατζά.

Μέσω Γραμματείας