Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
21/08/2020 bis 30/09/2020

Eπισυναπτεται ανακοίνωση του Υπουργείου και Θρησκευμάτων αναφορικά με την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019-2020.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ