ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ κ.Αν.Παριανού

Διάστημα ισχύος: 
24/09/2020 bis 11/10/2020

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δώσουν τα μαθήματα της κ. Παριανού (28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2020) θα βρίσκουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάθε μάθημα στην πλατφόρμα Open eclass στην κατηγορία Ανακοινώσεις, από Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Παριανού

Μέσω Γραμματείας