Γενική Μετάφραση ΙV : Ελληνικά - Γερμανικά

Διάστημα ισχύος: 
25/09/2020 bis 29/09/2020

 

Όσοι επί πτυχίω φοιτητές δεν έχουν περάσει το συγκεκριμένο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν, να επικοινωνήσουν μέχρι τη Δευτέρα 28/09 με την κ. Βράιλα στο svraila@ionio.gr 

Στ. Βράϊλα

Μέσω Γραμματείας