Τρόπος Διεξαγωγής Εισαγωγικών Εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. "Επιστήμη της Μετάφρασης"

Διάστημα ισχύος: 
28/09/2020 bis 05/10/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. "Επιστήμη της Μετάφρασης" σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής και το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Μέσω Γραμματείας