Έναρξη και διεξαγωγή μαθημάτων κ. Μιχάλη Πολίτη (χειμερινό εξάμηνο 2020-21)

Διάστημα ισχύος: 
30/09/2020 bis 04/10/2020

Τα μαθήματα που προφέρει ο κ. Μιχάλης Πολίτης:

- Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι (https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI104/)

- Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI102/)

- Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ (https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI106/)

- Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι (https://opencourses.ionio.gr/courses/DFLTI108/)

θα αρχίσουν κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα γίνουν αναγκαστικά εξ αποστάσεως κάνοντας χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Οι φοιτητές δεν χρειάζεται να έχουν δικό τους λογαριασμό στο ΖΟΟΜ.

 

Διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και συμμετοχής στο μάθημα:

Μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημέρα διεξαγωγής του μαθήματος θα αναρτάται στις «Ανακοινώσεις» του μαθήματος στο Open eClass ειδική πρόσκληση προς όλους του εγγεγραμμένους στο μάθημα. Για να είναι εφικτή η συμμετοχή στο μάθημα καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές να κάνουν εγγραφή στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν στην πλατφόρμα Open eClass (https://opencourses.ionio.gr/).

Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει: την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του μαθήματος, τον σύνδεσμο ΖΟΟΜ, καθώς και όποια άλλη πληροφορία κριθεί σκόπιμο να αναρτηθεί ενόψει του μαθήματος.

Την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα οι ενδιαφερόμενοι θα πατούν στον σύνδεσμο ΖΟΟΜ, θα αποδέχονται την είσοδό τους στο μάθημα και στη συνέχεια θα εισέρχονται στην ψηφιακή τάξη.

Λόγω του ιδιαιτέρως διαδραστικού χαρακτήρα των μαθημάτων, οι φοιτητές θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους στα Ελληνικά στο προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό πεδίο, για να μπορεί ο διδάσκων να απευθύνεται ονομαστικά σ' αυτούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τα μικρόφωνα των φοιτητών που συμμετέχουν στο μάθημα θα παραμένουν κλειστά και θα ανοίγουν μόνο όταν ο διδάσκων τους δίνει τον λόγο. Φοιτητής που θέλει να λάβει τον λόγο μπορεί είτε να σηκώνει το χέρι του είτε να χρησιμοποιεί τη σχετική εντολή του ΖΟΟΜ («χεράκι»). Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση του Chat.

Η χρήση της κάμερας κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι προαιρετική. Συνιστάται να είναι ανοικτή, καθώς η χρήση της διευκολύνει την επικοινωνία και την ουσιαστική διάδραση διδάσκοντος/φοιτητή.

Πολύ σημαντικό:

Όσες και όσοι λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των μαθημάτων, αποδέχονται ότι το περιεχόμενο τους αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται η προώθηση του περιεχομένου των μαθημάτων σε άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στα μαθήματα.

Επικοινωνία με τον διδάσκοντα:

politis@ionio.gr και michel.politis@gmail.com

Skype name: politismichel

Messenger: Μιχάλης Πολίτης

Mέσω Γραμματείας