Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

Στο Τμήμα διενεργείται πρακτική άσκηση (ΠΑ) φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές κάνουν την πρακτική τους σε φορείς που είναι εγγεγραμμένοι (όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών) στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η ΠΑ είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και καλύπτει τους φοιτητές μισθολογικά και ασφαλιστικά ώστε να αποκτήσουν πείρα πραγματικών συνθηκών εργασίας και να εφαρμόσουν στη πράξη ό,τι έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη στο πανεπιστήμιο. Η ΠΑ διεξάγεται κατά το τελευταίο έτος φοίτησης (υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητά άσκησής της και στο 3ο έτος, αν υπάρξουν κενές θέσεις) κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) ώστε να μην συμπίπτει με ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών. Η πρακτική από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει ενταχθεί, ως μάθημα επιλογής, στο πρόγραμμα σπουδών με πιστωτικές μονάδες ECTS.

Κατά τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φορέων απορρόφησης των φοιτητών. Σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπερβαίνουν τους 50. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αύξηση των φορέων (δηλαδή η ποσοτική αλλαγή), συνοδεύεται και από την ποιοτική βελτίωση των εμπλεκομένων φορέων. Έχει δοθεί έμφαση σε φορείς επιστημονικούς, κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς: Θερινή Ακαδημία Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Action Aid, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, εκδοτικοί οίκοι (Κριτική, Εκδόσεις Ψυχογιός), Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρωτοδικείο Κέρκυρας κλπ, παράλληλα, βεβαίως, με μεταφραστικά γραφεία και ιδιωτικές εταιρείες. Παράλληλα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το ενδιαφέρον των φοιτητών για το θεσμό της πρακτικής άσκησης, με αποτέλεσμα η πρακτική του ΤΞΓΜΔ να βρίσκεται στην πρώτη θέση ζήτησης στα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική.

Κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Οι φοιτητές μένουν απόλυτα ευχαριστημένοι από την εμπειρία της πρακτικής άσκησης. Το ίδιο ευχαριστημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών τους μένουν και οι φορείς.