ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διάστημα ισχύος: 
29/05/2012

Οι φοιτητές που έχουν τελειώσει το Η΄ εξάμηνο και οφείλουν έως 5 μαθήματα (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) μπορούν να καταθέσουν αίτηση, προκειμένου να ορισθεί εξεταστική για τα οφειλόμενα μαθήματα, έως και την 5 Ιουνίου 2012. Εξεταστική θα ορισθεί μόνο για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου διότι του εαρινού ήδη εξετάζονται. Σημειώνεται ότι δεν εξετάζονται Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εφόσον οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής του εαρινού. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα οφειλόμενα μαθήματα και να γίνεται η απαραίτηττη διευκρίνιση αν πρόκειται για εργασία ή εξέταση. Επίσης στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως και το τηλέφωνο του/της φοιτητή/τριας. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν με φαξ (2661022293) ή μέσω e-mail στο secretariat@dflti.ionio.gr