Συμπληρωματικά μαθήματα κ. Σαριδάκη

Διάστημα ισχύος: 
30/05/2012 bis 31/05/2012

Το πρόγραμμα των συμπληρωματικών μαθημάτων του κ. Σαριδάκη διαμορφώνεται ως εξής:

1. Παρασκευή 1/6/12, Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά προς Ελληνικά ΙΙ του Στ' εξαμήνου, ώρες 14.00-16.00 μ.μ στο Μέγαρο Καποδίστρια.

2. Παρασκευή 1/6/12, Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ του Στ' εξαμήνου, ώρες 16.00-18.00 και 18.00-20.00 μ.μ στο Μέγαρο Καποδίστρια.