Σύνδεση στο WebMail

Διάστημα ισχύος: 
25/06/2012
Αφορά τους χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος με διεύθυνση email @dflti.ionio.gr και για πρόσβαση μέσω WebMail (URL: http://www.ionio.gr/horde)

Για τη σύνδεση στην υπηρεσία, απαιτείται πλεον η εισαγωγή ολόκληρης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο κειμένου "Όνομα Χρήστη", πχ. username@dflti.ionio.gr και όχι μόνο username.