Το ιστολόγιο του/της politis

Δημοσιεύθηκε στις 30-5-2017 στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Terminology Coordination.
http://termcoord.eu/2017/05/le-traducteur-en-tant-quentite-cognitive/

Ce colloque, organisé par l’Université McGill, Montréal (Québec), Canada en collaboration avec l’Université Stendhal Grenoble 3, l’Université de Toulouse 2 et l’Université de Paris IV Sorbonne, aura lieu les 20 et 21 avril 2015.

Informations et Appel à communications (http://www.ltt.auf.org/IMG/pdf/Colloque_2015_FINAL.pdf)

(date limite : 15 janvier 2015)