Τρόποι εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας γίνεται με τους εξής τρόπους:

  1. Για τους μαθητές Λυκείου, μέσω Πανελληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλαμβανομένων και των δύο ειδικών μαθημάτων, με εξέταση στις δύο από τις τρεις γλώσσες εργασίας του Τμήματος (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά),
  2. Για τους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα (αιτήσεις κάθε Νοέμβριο),
  3. Για τις κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, Κυπρίων, αλλογενών/αλλοδαπών, μέσω του Υπουργείου Παιδείας.