Πρόγραμμα σπουδών ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης»

Κωδικός Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Εξάμηνο Τύπος ECTS
- Διδακτική της Μετάφρασης Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 10,00