Πρόγραμμα σπουδών Ειδίκευσης Διερμηνείας

Για την απόκτηση πτυχίου Ειδίκευσης Διερμηνείας ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτείται κυμαίνεται ανάλογα µε τις επιλεγόμενες από τον φοιτητή κατευθύνσεις γλωσσών.

Δείτε αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος:


Κωδικός Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Εξάμηνο Τύπος ECTS
ΧΠ0101 Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0102 Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0101-0 Αγγλική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0102 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΙΣ0100 Αγγλική Λογοτεχνία I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0100 Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ2701 Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ2702 Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0102-1 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0302-1 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΧΠ0301 Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0302 Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0301 Γαλλική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0302 Γαλλική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΙΣ0300 Γαλλική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0300 Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0101-1 Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΔΙ0102 Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΙΕ05 Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ06 Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ0401 Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ0402 Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΧΠ0201 Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0202 Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΙΣ0200 Γερμανική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0200 Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΡ0103-1 Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΕΡ0303-1 Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΝ0105 Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΝ0305 Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΕΡ0202-1 Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ1505 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ1506 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ2505 Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ2506 Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5105 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ5106 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5205 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ5206 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ1507 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ2507 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5107 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5207 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΙ0700 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Erasmus Course Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 8,00
ΛΟ0901 Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0902 Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ0201 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ0860 Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΕΔ0101 Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0102 Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΘΕ0100 Θεωρία της Διερμηνείας Ε Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΘΕ0201-1 Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΘΕ0202-1 Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0801 Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΙΣ0700 Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΔ0600 Κοινοτική Διερμηνεία ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΚΟ0300 Κοινωνιογλωσσολογία Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ 0110 Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΕ1504Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΚΕΕ01 Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΕ1401 Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1402 Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΛΟ1101 Νεοελληνική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ1102 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ0101 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0102 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0103 Νεοελληνική Ποίηση Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΝΕΠ02 Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) Η Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ1701 Πληροφορική Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ1702 Πληροφορική ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Σεμινάριο Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
- Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2300 Στοιχεία Φυσικών Επιστημών Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ1000 Συγκριτική Γραμματολογία Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0700 Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΔ1508 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ2508 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ5208 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ5108 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΓΠ2900 Τεχνικές Προφορικού Λόγου Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΧΠ0720 Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0701 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΞΓ0702 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΞΓ0703 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III Γ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΞΓ0704 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV Δ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΤΣ08 Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις Ζ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΓΠ1400 Υποτιτλισμός Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00