Κανονισμός λειτουργίας ΠΠΣ

Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) καταρτίστηκε τον Νοέμβριο 2020 και συγκεντρώνει τις διατάξεις από τις οποίες διέπεται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ). 

Σκοπός του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους βασικούς κανόνες που αφορούν:

  • τη φοίτηση
  • τη διάρθρωση των σπουδών
  • την οργάνωση διδασκαλίας
  • την παρακολούθηση μαθημάτων
  • τα διδακτικά συγγράμματα
  • τις προϋποθέσεις διεξαγωγής εξετάσεων
  • την αξιολόγηση
  • τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Διαβάστε και κατεβάστε τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΞΓΜΔ.