Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
T4124
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΟΜ3508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και μεταφράζονται κείμενα διαβαθμισμένης ανά επίπεδο δυσκολίας, που αφορούν τα εξής θέματα: κείμενα ιστορικών διακηρύξεων και ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ, συνταγματικά κείμενα, κείμενα που αφορούν το νομικό και το οικονομικό καθεστώς επιχειρήσεων, γνωμοδοτήσεις, οδηγίες και αποφάσεις ευρωπαϊκών οργάνων επί οικονομικών και νομικών θεμάτων, προδικαστικές και δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ΕΕ, κ.ά. Ανά μάθημα, παρέχεται συμπληρωματική οικονομική, νομική ή πολιτική ορολογία, ενώ οι φοιτητές καλούνται να εκπονούν εβδομαδιαίες εργασίες αξιοποίησης της ορολογίας ή περαιτέρω ειδικής γλωσσικής-μεταφραστικής εμβάθυνσης λέξεων ή φράσεων των δοθέντων κειμένων.

Διδάσκοντες: 
Σημειώσεις: 
Σημειώσεις.
Βασική βιβλιογραφία: 
-