Τεχνικές Προφορικού Λόγου

Κωδικός: 
I1152
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ2900
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στο μάθημα ερευνώνται η αγωγή του λόγου, ο επιτονισμός, τα συντακτικά σχήματα, οι συντακτικές ανωμαλίες στον προφορικό λόγο, η στάση του σώματος, η κινησιολογία των μελών του σώματος σε συνδυασμό με τη φωνή, ο ελλειπτικός λόγος. Εκτός από τη θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση, επιχειρείται η παρακολούθηση οπτικοακουστικών αρχείων και η άμεση περίληψή τους, ενώ οι φοιτητές συμμετέχουν σε ασκήσεις αναγνώρισης ήχων, αναγνώρισης και ερμηνείας κινησιολογίας, αναγνώρισης και ερμηνείας ύψους και έντασης της φωνής, αναγνώρισης και ερμηνείας παύσεων και επαναλήψεων.
Σημειώσεις: 
Σημειώσεις.
Βασική βιβλιογραφία: 
Winkin, Υ. (1981), La nouvelle communication, Paris: Seuil. Barrier, G. (2006), La communication non verbale. Comprendre les gestes et leur signification, ESF / Formation permanente. Τζάρτζανος, Α. (1991 β'έκδοση), Νεοελληνική Σύνταξις, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.