Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου

Κωδικός: 
C1073
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΔΙ0101-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Μέσα από την ανάλυση των βασικών κλάδων του δικαίου γίνεται μια πρώτη γνωριμία με την νομική σκέψη και μεθοδολογία. Στη συνέχεια και παράλληλα με την ανάλυση των βασικών θεσμών του διεθνούς δικαίου (γενικές αρχές διεθνούς δικαίου, υποκείμενα διεθνούς δικαίου, πηγές, διεθνές έθιμο, διεθνείς συνθήκες), οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την νομική μεθοδολογία και σκέψη στην πράξη εμβαθύνοντας σε σημαντικά και επίκαιρα διεθνή προβλήματα (Μεσανατολικό, Κυπριακό) μέσα από αντιπαραθέσεις ανά περίπτωση. Μαθαίνουν βασική λατινική νομική ορολογία καθώς και ορολογία διεθνών συνθηκών στα ελληνικά και αγγλικά. Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικές έννοιες του διεθνούς δικαίου (διεθνές έθιμο, διεθνείς συμβάσεις, υποκείμενα διεθνούς δικαίου), η κατανόηση της ένταξης του διεθνούς δικαίου στην δικαιική πραγματικότητα, η εξοικείωση με την βασική ορολογία του διεθνούς δικαίου (στην Ελληνική και Αγγλική).

Βασική βιβλιογραφία: 
Ρούκουνας, Ε. (1999), Διεθνές Δίκαιο Ι, Αθήνα: Σάκκουλας.