Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV

Ελληνικά
Κωδικός: 
C2065
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1504Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος και στο παρόν εξάμηνο είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μεταφραστική μεθοδολογία δια της μετάφρασης κειμένων γενικού περιεχομένου. Στους φοιτητές δίνονται κείμενα προς μετάφραση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας και ποικίλης θεματολογίας ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τη μετάφραση πιο ειδικών κειμένων με τα οποία θα ασχοληθούν κατά τα επόμενα εξάμηνα στις ειδικές μεταφράσεις.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-