Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι

Κωδικός: 
A1061
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΘΕ0201-1
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εξετάζονται θέματα που αφορούν την ένταξη της μετάφρασης στον χώρο των κειμενικών επιστημών και τη σύνδεσή της με τη γλωσσολογία Κυρίως με την κειμενογλωσσολογία και την κοινωνιογλωσσολογία) και τη γλωσσοφιλοσοφία. Αναλύονται θέματα που αφορούν τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη ορολογία και προσεγγίζονται οι κατηγορίες της ισοδυναμίας και του συνωνυμικού λόγου. Αναζητούνται οι ρίζες της μετάφρασης ως γνωσικής διαδικασίας στον Κρατύλο του Πλάτωνος, στο Περί ερμηνείας του Αριστοτέλους, στο Περί συνθέσεως ονομάτων του Διονυσίου Αλικαρνασσέως και στο De oratore του Κικέρωνος.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κεντρωτής, Γ. (1996), Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, Αθήνα : Δίαυλος. Μπατσαλιά, Φ. / Σελλά-Μάζη Ε. (1997), Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και διδακτική της μετάφρασης, Αθήνα : Έλλην.