Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
C3059
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΧΠ0202
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
4.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί ο σύγχρονος γερμανικός καθημερινός πολιτισμός και η συνυφασμένη με αυτόν καθημερινή ζωή σε αντιπαράθεση με αντίστοιχα δεδομένα του σύγχρονου νέου ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η «αντιπαραβολική» πολιτισμική κατάρτιση των φοιτητών στο γλωσσοπολιτισμικό ζεύγος γερμανικά/ελληνικά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν ομαδικές παρουσιάσεις σε σχετικά κεντρικά θέματα, όπως λ.χ. το πολιτικό και εκπαιδευτικό σύστημα, διατροφικές συνήθειες, συνήθειες καθημερινής κοινωνικής συμπεριφοράς, εικόνα του εθνικού εαυτού και εικόνα του άλλου κ.α. Στο πλαίσιο του μαθήματος διοργανώνονται τακτικές προβολές επιλεγμένων γερμανικών ταινιών. Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή εξέταση.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-