Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά

Κωδικός: 
C4051
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΕΡ0303-1
Διδακτικές Μονάδες: 
1.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
1
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο μάθημα, γίνεται επεξεργασία της δομής του λόγου, της στρατηγικής που ακολουθείται από τον ομιλητή και της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε προφορικά κείμενα προερχόμενα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Ακολουθεί συζήτηση σε μορφή debate βασιζόμενη στο θέμα που αναπτύσσεται στο εκάστοτε κείμενο. Ζητείται από τους φοιτητές να ετοιμάσουν προφορική παρουσίαση στη γαλλική γλώσσα ενός θέματος της αρεσκείας τους. Στόχοι του μαθήματος είναι α) η βέλτιστη κατανόηση της δομής και της γλώσσας υψηλού βαθμού δυσκολίας δειγμάτων προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα και β) η παραγωγή προφορικού λόγου από τους φοιτητές. Το μάθημα διεξάγεται αποκλειστικώς στα γαλλικά.

Βασική βιβλιογραφία: 
-