Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι

Ελληνικά
Κωδικός: 
T3093
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΤΜ2505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Ειδίκευση: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τεχνικών κειμένων της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας, οι βασικές αρχές της τεχνικής μετάφρασης με κείμενα συγκεκριμένου τεχνικού περιεχομένου όπως οι εσώκλειστες οδηγίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, η επικοινωνία ρίσκου σε κείμενα που ασχολούνται με ιατρικά θέματα και απευθύνονται στο μη ειδικό κοινό.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-