Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι

Κωδικός: 
C4037
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΧΠ0301
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών του ΤΞΓΜΔ με τους κυριότερους σταθμούς της γαλλικής ιστορίας και του γαλλικού πολιτισμού, από την εποχή του Μεσαίωνα (Ι) μέχρι τις ημέρες μας (ΙΙ). Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά.

La France de l'Ancien Régime. Le pays et sa civilisation, du Moyen Âge à la Révolution française : l'évolution d'un peuple, d'une culture et d'une langue à travers les siècles.

Η διαμόρφωση της Γαλλίας, καθώς και η πολιτική και πολιτιστική της εξέλιξη, από τον Μεσαίωνα έως τον 18 αι. Η Γαλλική Μοναρχία, το γαλλικό Πολιτειακό Σύστημα, έως και την εποχή του Louis XVI. Τέχνη, φιλοσοφία, παιδεία στη Γαλλία του Παλαιού Καθεστώτος. Η περιπέτεια της Εγκυκλοπαίδειας και των Εγκυκλοπαιδιστών. Diderot, Rousseau, Voltaire. Δια των ανωτέρω, επιχειρείται η παρουσίαση της Γαλλίας, ως διαχρονικά ζωντανού, αλλά και πολιτικά και ιστορικά καταξιωμένου Έθνους παγκοσμίως.Δεν ακολουθείται η απλή, γραμμική ιστορική προσέγγιση, αλλά με συνεχή αναφορά στη σύγχρονη Γαλλία επιχειρείται μία πολυδιάστατη αναδρομή στο ιστορικό της παρελθόν, καθώς και μία ανάγνωση της γαλλικής πραγματικότητας διαχρονικά, μέσω της τέχνης, της φιλοσοφίας και της πολιτικής ιστορίας.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι (Γ')
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Labrune, G. - Toutain, Ph. (2004), L’Histoire de France, Paris : Nathan. Israel, J. (2001), Radical Enlightenment, Oxford: Oxford University Press. Israel, J. (2006), Enlightenment Contested, Oxford: Oxford University Press.
Βασική βιβλιογραφία: 
Besbakh, P. (2003), Petit Larousse de l’Histoire de France, Paris : Larousse. Bouthier, C. - Desaintghislain, C. - Morisset, C. - Lasowski, P.W. (2003), Mille ans de littérature Française, Paris : Nathan. Besse, J.-M. - Boissiere, A. (1998), Précis de Philosophie, Paris : Nathan.