Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι

Κωδικός: 
C4009
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ3501Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος δίνεται έμφαση στη μέθοδο προσέγγισης και κατανόησης του προς μετάφραση κειμένου. Μέσω ειδικών ασκήσεων, βασισμένων στη γνωσιακή προσέγγιση της Μετάφρασης, οι φοιτητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν το προς μετάφραση κείμενο ως όλο, ως μήνυμα, το οποίο οφείλουν να μεταφέρουν σε άλλη γλώσσα χωρίς απώλειες πληροφοριών. Οι φοιτητές δουλεύουν με κείμενα μικρού βαθμού μεταφραστικής δυσκολίας από γλωσσική και πραγματολογική άποψη. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται στη χρήση βασικών μεταφραστικών εργαλείων, δηλαδή στη χρήση μονόγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών. Δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στον εμπλουτισμό του γνωστικού τους εξοπλισμού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως και γρήγορα τα προς μετάφραση κείμενα.

Βασική βιβλιογραφία: 
Delisle, J. (1984), L'analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa: Éditions de l'Université d'Ottawa. Kussmaul, P. (1995), Training the Translator, Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Lederer, M. (1994), La traduction aujourd’hui, Paris: Hachette. Rey, A. (2008), Nouveau Robert de la langue française, Paris: Dictionnaires Le Robert.