Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV

Κωδικός: 
L6234
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΞΓ0704
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων μέσου επιπέδου δυσκολίας. Επίσης, αφιερώνεται χρόνος για ακρόαση ηχητικού υλικού ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα αλλά και να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
Ο στόχος της διδασκαλίας στο επίπεδο αυτό έγκειται στην επαφή των φοιτητών με γραμματικά φαινόμενα μέσης δυσκολίας και στην εφαρμογή σε μεταφράσεις των έως εκείνη την στιγμή συνολικά αποκτηθεισών γνώσεων. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων επικοινωνίας.

Βασική βιβλιογραφία: 
Z. Sozer, H. Yilmaz, "Yabanci Dilim Turkce 5", Dilmer, 2015 Z. Sozer, H. Yilmaz, "Yabanci Dilim Turkce 6", Dilmer,