Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II

Κωδικός: 
L6232
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΞΓ0702
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Διδασκαλία επιπλέον Απλών Χρόνων ρημάτων, ορισμένων Σύνθετων Χρόνων ρημάτων και εισαγωγή σε ιδιαίτερους γλωσσικούς τύπους όπως είναι οι παραγωγικές καταλήξεις. Η εμπέδωση των προηγουμένων στοιχείων γίνεται μέσω της μετάφρασης κειμένων βασικού επιπέδου δυσκολίας.
Στο επίπεδο αυτό επιδιώκεται η περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο. Μετάφραση απλών κειμένων.

Βασική βιβλιογραφία: 
Πασχάλης Ντώνιας, "Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας", Τουρίκης, 2004