Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι)

Κωδικός: 
L6231
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΞΓ0701
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Προσφέρονται οι απαραίτητες βασικές γνώσεις γραμματικής και εφαρμογής της σε κείμενα βασικού επιπέδου δυσκολίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι δομές-βάσης της Τουρκικής Γραμματικής, όπως τα γράμματα της αλφαβήτου, τα φωνήεντα και τα σύμφωνα, τα ουσιαστικά και οι πτώσεις τους, τα επίθετα, οι αντωνυμίες, τα βασικά επιρρήματα και προθέσεις και μερικοί από τους λεγόμενους Απλούς Χρόνους των ρημάτων.
Η διδασκαλία στο επίπεδο αυτό στοχεύει στην γνωριμία των φοιτητών με την Τουρκική Γλώσσα και στην παροχή των βασικών και απαραίτητων γνώσεων αυτής.

Βασική βιβλιογραφία: 
Πασχάλης Ντώνιας, Μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας, Εκδ. Κ. Τουρίκη, 2004