Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
L7228
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1402
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
0.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Άσκηση στη μετάφραση κειμένων φιλοσοφικού περιεχομένου από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε κείμενα που αφορούν στον «κριτικό ορθολογισμό» του A. Banfi, στη «νέα κριτική φαινομενολογία» του L. Anceschi και τη «σχολή της Μπολόνιας», στην Αισθητική του L. Nanni, καθώς και στη φιλοσοφική σκέψη του G. Vattimo.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-