Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II

Ελληνικά
Κωδικός: 
L7224
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ0402
Διδακτικές Μονάδες: 
0.00
Μονάδες ECTS: 
0.00
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πληροφορίες μαθήματος: 

Άσκηση στη μετάφραση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, από τα Ιταλικά προς τα Ελληνικά. Τα κείμενα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό μεταφραστικής δυσκολίας σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-